Diriguj svoj prinos.

ZAŠTO RWA

 

  • Proverena genetika
  • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
  • Najveći izbor mineralnih đubriva
  • Preparati za zaštitu bilja
  • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

VITORIOMOX

HERBICID

 

Koncentrovani rastvor (SL)

 

VITORIMOX je selektivni, sistemični (translokacioni) preparat u obliku koncentrovanog rastvora – SL.

Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima,

tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinoni).

 

Aktivna materija:

Imazamox 40 g/l

 

 

 

 

RWA Katalozi

Suncokret

Soja

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam