Diriguj svoj prinos.

RWA Katalozi

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

TWEETOR

FAO 440

 

 • Tip zuban
 • Izuzetno dobar habitus, otporan na poleganje
 • Klipovi masivni, dobro razvijeni, dobro pozicionirani u osnovi
 • Korenov sistem vrlo razvijen
 • Izuzetan potencijal na prinos
 • Dobar početni porast
 • Visoka otpornost na najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
 • Broj redova: 18 - 20
 • Broj zrna u redu: 32 - 34
 • Masa 1.000 semena: 350 g

Hibrid najnovije generacije, sa odličnim proizvodnim karakteristikama. Fantastičnog je habitusa i klipova, i visoke tolerancije na sušu.

Suncokret

Soja

PREPORUČENI SKLOP: 75.000 BILJAKA/ha

IZUZETNO BRZ POČETNI PORAST

PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18-20

IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU

NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO

Pšenica

VRSTA ZRNA: ZUBAN

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam

 

TWEETOR