Diriguj svoj prinos.

ZAŠTO RWA

 

  • Proverena genetika
  • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
  • Najveći izbor mineralnih đubriva
  • Preparati za zaštitu bilja
  • Kooperativna saradnja

 

 

TAMBOR

soja

 

Poput WENDY i TAMBOR potiče iz iste selekcionerske kuće i sa punim pravom našla je svoje mesto na ovdašnjim njivama. Prvobitnu njenu namenu treba posmatrati i vezivati za grupu zrenja (OO) i apsolutni je favorit za kasne i postrne setve.

 

Kukuruz

00 GRUPA ZRENJA

VEGETACIJA: 110-115 DANA

SETVA: OD APRILA DO JUNA

SADRŽAJ ULJA: 23%

SKLOP: 550.000 klijavih zrna/ha

Suncokret

POTENCIJAL PRINOSA: PREKO 4,5 t/ha

SADRŽAJ PROTEINA: 41%

Soja

RWA Katalozi

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam