SOJA TAMBOR

Poput WENDY i TAMBOR potiče iz iste selekcionerske kuće i sa punim pravom našla je svoje mesto na ovdašnjim njivama.

Prvobitnu njenu namenu treba posmatrati i vezivati za grupu zrenja (OO) i apsolutni je favorit za kasne i postrne setve.

 

 

OPŠTE KARAKTERISTIKE

00

GRUPA

ZRENJA

VEGETACIJA:

110-115 dana

 

SKLOP:

550.000

klijavih zrna/ha

SETVA:

OD APRILA

DO JUNA

POTENCIJAL

PRINOSA:

preko 4,5 t/ha

SADRŽAJ

ULJA:

23%

SADRŽAJ

PROTEINA:

41%

OSTVARENI REZULTATI U 2015. GODINI

facebook |  twitter |  google+

 

 

© 2015 | Privacy Policy