Diriguj svoj prinos.

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

 

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

Suncokret

Soja

Pšenica

Јečam

Uljana repica

SONERGY

rana pšenica

 

Pšenica Sonergy je vrlo rana, osjata sorta sa dobrom otpornošću na mraz i visoke otpornosti na poleganje. Odlična tolerantnost na Fusarium spp. Ima veoma brz početni rast i rani početak klasanja

 

 • Kvalitetna grupa B2
 • Rana sorta
 • Klas - osjat
 • Visina biljke je oko 81cm
 • Sadržaj proteina je dobar
 • Padajući broj je dobar
 • Masa 1000 zrna u proseku iznosi oko 45g
 • Sorta formira veliki broj zrna po klasu

RWA Katalozi

VISOK PRINOS ZRNA

OTPORNOST NA MRAZ

OTPORNOST NA POLEGANJE

ODLIČNO BOKORENJE

PREPORUČENI SKLOP U SETVI JE  OD 500.000 DO 550.000 BILJAKA/ha

TOLERANTNOST NA VREDNOST
Poleganje odlična
Mraz dobra
Septoria spp. dobra
Lisnu rdju (Puccinia recondita) dobra
Žutu rdju (Puccinia graminis) dobra
Fusarium spp. dobra