O SORTI: SOFRU

SOFRU je sorta nove generacije namenjena za rekordne prinose.  POBEDNIK NA NEKOLIKO OFICIJALNIH OGLEDA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE U 2014./2015. god  U KONKURENCIJI PREKO 40 SORTI.

Stablo je niže oko 82 cm, otporno na poleganje. Sorta sa osjem. Po dužini vegetacije spada u ranije sorte (5 dana ranija od Graindora). Sa sortom SOFRU u redovnoj proizvodnji nije teško postići prinose preko 9t/ha. Sofru je sorta visoke energije bokorenja. Dobro reaguje na veću upotrebu azota. Karakteristika Sofrua je povećan broj zrna u klasu koji se kreće od 65-85. Povoljno reaguje i na nešto veću setvenu normu. Za poljoprivredne proizvođače koji idu na najviše moguće prinose, preporuka je dva tretmana protiv bolesti. U zavisnosti od stanja useva potrebna je prihrana azotom u količini od 140 do 160 kg N/ha raspodeljeno u tri puta.

ODLIČNA OTPORNOST NA ZIMU

IZUTETNO DOBRO BOKORENJE

VISOK PRINOS ZRNA

PRINOS ZA REKORDE  

SORTA  SA OSJEM

OPTIMALNI ROKOVI SETVE: 01.10-01.11. 

SETVENA NORMA: 380-420 klijavih zrna/m2 200-210 kg/ha

POTREBNA JE KVALITETNA ZAŠTITA PROTIV SEPTORIJE I FUSARIUMA

 

Sadržaj proteina: 12-13,1%

Hektolitarska masa: 78-82,1kg

Masa 1000 zrna: 43- 45g

facebook |  twitter |  google+

 

 

© 2015 | Privacy Policy