Seme koje rađa.

ZAŠTO RWA

 

  • Proverena genetika
  • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
  • Najveći izbor mineralnih đubriva
  • Preparati za zaštitu bilja
  • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

Kukuruz

Suncokret

Soja

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam