Seme koje rađa.

ZAŠTO RWA

 

  • Proverena genetika
  • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
  • Najveći izbor mineralnih đubriva
  • Preparati za zaštitu bilja
  • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

Kukuruz

Suncokret

Soja

Suncokret

Pšenica

Uljana repica

Ječam

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

Uljana repica

Јečam