Diriguj svoj prinos.

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

Suncokret

Soja

PRIMUS

hibrid uljane repice

 

 • Dokazano dobar u proizvodnji
 • Visok sadržaj ulja
 • Rani hibrid
 • Biljka niže stabljike
 • Vrhunski prinos zrna
 • Sadržaj ulja (na AST) oko 48%
 • Odlična otpornost na poleganje
 • Dobra otpornost na mraz
 • Preporučeni sklop u setvi je od 500.000 do 550.000 biljaka/ha

VISOK PRINOS ZRNA

OTPORNOST NA MRAZ

OTPORNOST NA POLEGANJE

VISOK PRINOS ULJA PO ha

PREPORUČENI SKLOP U SETVI JE  OD 500.000 DO 550.000 BILJAKA/ha

RWA Katalozi

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam