O HIBRIDU: MIDIXX

Spada u ranu grupu zrenja. Hibrid visokog prinosa za FAO grupu kojoj pripada i izuzetnog početnog porasta odvaja ga od ostalih hibrida iz grupe zrenja i čine ga idealnim izborom za proizvođače koji skidaju kukuruz u zrnu. Klip je dugačak, konusnog oblika sa 18-20 redova zrna. Zrno u tipu zubana. Izuzetno brzo otpuštanje vlage u jesen. Dobro podnosi peskovito zemljište. Setva u optimalnom roku omogućava berbu početkom septembra. Može da služi i za zakasnelu setvu u slučaju presejavanja prethodnog useva ili eventualno postrnu setvu. Izrazito otporan na poleganje, ostvaruje iznenađujuće rezultate čak i u setvi krajem juna. MIDIXX preporučujemo proizvođačima koji koriste proizveden kukuruz kao stočnu hranu. Zrno je izvanrednog kvaliteta.

IZUZETNO BRZ POČETNI RAST

IZUZETNO BRZ OTPUŠTA VLAGU

ZUBAN

18-20

ZA KOMBAJNIRANJE  U ZRNU

VREME SETVE: zemljište 8-12°C

GUSTINA KOD SETVE: 75.000-77.000 biljaka/ha (na 18,5-19cm)

 U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, u lošijim ređe

Za silažu sejati 5-10% gušće

 

  • VISOK I STABILAN PRINOS
  • DOBRA OPLODNJA
  • PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 335g
  • ODLIČAN ZA PROIZVODNJU POSTRNE SILAŽE
  • PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. GODINI: 17,5%

facebook |  twitter |  google+

 

 

© 2015 | Privacy Policy