Diriguj svoj prinos.

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

MAGGY

soja

 

 • Prva grupa zrenja
 • Izuzetan prinos za grupu zrenja kojoj pripada
 • Biljka visine oko 100 cm, koja počinje da se grana na 15 cm od podloge
 • Boja cvetova je bela
 • Vegetacija: 145 dana
 • Potencijal prinosa: 4,5 t/ha
 • Sklop: 450.000 – 500.000 biljaka/ha

I GRUPA ZRENJA

VEGETACIJA: 145 DANA

SETVA: OD APRILA DO MAJA

SADRŽAJ ULJA: 20.7%

Suncokret

SKLOP: 500.000 klijavih zrna/ha

POTENCIJAL PRINOSA: PREKO 4,5 t/ha

Soja

SADRŽAJ PROTEINA: 40.9%

RWA Katalozi

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam