Seme koje rađa.

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

Suncokret

LG 35.62

FAO 570

 

 • Visok i stabilan prinos
 • Odlična oplodnja u ekstremnim uslovima
 • Masa 1.000 semena: 335g
 • Odličan za proizvodnju postrne silaže
 • Odličan za branje bez osipanja zrna
 • Pogodan je na parcelama gde je predusev šećerna repa
 • Poseduje visoku toleranciju na poleganje

Lider prinosa u sušnim regionima. Namenjen proizvođačima za skromnije uslove proizvodnje. LG 35.62 je robusna biljka s puno lisne mase. Osnovna karakteristika ovog hibrida je stabilnost prinosa.

PREPORUČENI SKLOP: 55.000-68.000 BILJAKA/ha (21-22 cm)

BRZ  POČETNI PORAST

Soja

PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 16-18

NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO I KLIP

VRSTA ZRNA: ZUBAN

RWA Katalozi

Pšenica

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam