Sadržaj proteina: 12.1-13,4%%

Hektolitarska masa: 81,2kg

Masa 1000 zrna: 40- 42g

O SORTI: GAINDOR

GRAINDOR je veoma prinosna pšenica nove generacije namenjena za intezivnu proizvodnju. Stablo je visoko oko 92 cm, izrazito otporno na poleganje. GRAINDOR poseduje visoku toleranciju na Fusarium, i ostale bolesti. Po dužini vegetacije spada u srednje kasne sorte. GRAINDOR je sorta visoke energije bokorenja. U optimalnim uslovima (optimalan rok setve i dobra predsetvena priprema), setvena norma iznosi 200-210kg semena po hektaru. U uslovima setve van optimalnog roka, povećati količinu semena. Setvu treba obaviti do 1. novembra. Graindor daje kvalitetno brašno, koje se upotrebljava u pekarstvu. Graindor pripada kvalitetnoj grupi A. Povoljno reaguje na povećanu normu azota. Pridržavajući se adekvatne tehnologije proizvodnje (osnovno đubrenje, osnovne obrada, setvena norma, prihrana i zaštite useva) genetski potencijal sorte iznosi i preko 11t/ha sa visokim tehnološkim kvalitetom zrna.

 

ODLIČNA OTPORNOST NA ZIMU

IZUTETNO DOBRO BOKORENJE

VISOK PRINOS ZRNA

IZRAZITO PRINOSNA PŠENICA 

OTPORNOST NA NISKE TEMPERATURE

VISINA 92cm 

OPTIMALNI ROKOVI SETVE: 01.10-01.11. 

SETVENA NORMA:
380-420 klijavih zrna/m2 200-210 kg/ha

 

  • VRLO OTPORNA NA POLEGANJE
  • NA LISNU RĐU (Pucci nia gra minis)
  • VRLO OTPORNA NA SMEĐU RĐU (Puccin ia rec ondita)
  • IZRAZITO OTPORNA NA Fusarium

facebook |  twitter |  google+

 

 

© 2015 | Privacy Policy