Diriguj svoj prinos.

RWA Katalozi

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

GASTI CS

FAO 530

 

 • Tip zuban
 • Klip ima 18-20 redova zrna u tipu zubana
 • Hibrid sa odličnim potencijalom na prinos
 • Visoka i stabilna biljka, izrazito otporan na poleganje
 • Otporan na Helminthosporium i na Ustilago maydis
 • Masa 1.000 semena: 340-350g

Srednje kasni hibrid. Otpuštanje vlage u jesen u proseku. Pogodan na parcelama gde je predusev šećerna repa. Na dobrim zemljištima sa dobrom agrotehnikom vrlo visoki prinosi.

Suncokret

Soja

Pšenica

PREPORUČENI SKLOP: 72.000 BILJAKA/ha (20 cm)

DOBAR  POČETNI PORAST

PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18-20

IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU

NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO I KLIP

VRSTA ZRNA: ZUBAN

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam