Diriguj svoj prinos.

RWA Katalozi

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

CORUXXO

FAO 560

 

 • Tip zuban
 • Broj redova 16-18
 • Klip sa 28-30 zrna u redu
 • Masa 1.000 semena: 380-400g
 • Oplodnja izuzetno dobra
 • Biljka srednje visine sa centralnom pozicijom klipa
 • Vrlo dobra tolerantnost na Helminthosporium

Izuzetan potencijal za prinos, hibrid namenjen za skidanje u zrnu kao i u klipu. U punoj agrotehnici i optimalnim vremensko proizvodnim uslovima ostvaruje rekordne rezultate.

Suncokret

Soja

Pšenica

PREPORUČENI SKLOP: 55.000-68.000 BILJAKA/ha (21-22 cm)

BRZ  POČETNI PORAST

PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 16-18

NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO

VRSTA ZRNA: ZUBAN

NAMENA PROIZVODNJE: KLIP

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam