Diriguj svoj prinos.

RWA Katalozi

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

CADIXXIO

FAO 480

 

 • T ip zuban
 • Višlja biljka
 • Klip je dugačak, konusnog oblika
 • Prosečan broj redova na klipu: 18
 • Prosečan broj zrna u redu: 30-32
 • Masa 1.000 semena: 330-340g
 • Hibrid koji podnosi gušći sklop
 • Za proizvodnju silaže 10% veći sklop

Najintenzivniji RWA hibrid. Odličan potencijal na prinos u dobrim uslovima. Brzo otpuštanje vlage u jesen. Namenjen za skidanje u zrnu.

Suncokret

Soja

PREPORUČENI SKLOP: 72.000 BILJAKA/ha (19,5-20 cm)

DOBAR  POČETNI PORAST

PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18

IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU

NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO

Pšenica

VRSTA ZRNA: ZUBAN

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam