O HIBRIDU: CADIXXIO

Namenjen je za kombajniranje u zrnu. Cadixxio je najintezivniji Raiffeisenov hibrid, sa izuzetno visokim potencijalom za prinos i brzim otpuštanjem vlage.

U povoljnom godinama ovaj hibrid daje rekordne prinose zrna za FAO grupu kojoj pripada sa niskim sadržajem vlage, međutim ne voli loše uslove i suviše teška zemljišta.

Zrno je u tipu zubana, a biljka je visoka. Klip je dugačak, konusnog oblika.

Hibrid koji podnosi povećan broj biljaka po hektaru.

DOBAR POČETNI RAST

IZUZETNO BRZ OTPUŠTA VLAGU

ZA RANO SUVO ZRNO

VREME SETVE: zemljište 10-12°C

GUSTINA KOD SETVE: 72.000 biljaka/ha (na 19.5 - 20cm)

U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, u lošijim ređe.

 

 

  • HIBRID IZUZETNOG POTENCIJALA ZA PRINOS
  • PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 340g
  • DOBRA OPLODNJA

ZUBAN

18

facebook |  twitter |  google+

 

 

© 2015 | Privacy Policy