Diriguj svoj prinos.

ZAŠTO RWA

 

 • Proverena genetika
 • Terminsko ugovaranje merkantilnih roba
 • Najveći izbor mineralnih đubriva
 • Preparati za zaštitu bilja
 • Kooperativna saradnja

 

 

Kukuruz

Suncokret

AXXYS

FAO 310

 

 • Tip zuban
 • Stablo srednje visine, sa centralnom pozicijom klipa
 • Pogodan za proizvodnju na višim terenima i zemljištima lošijeg kvaliteta
 • U stresnim uslovima oplodnja na visokom nivou
 • Odličan potencijal na prinos
 • Hibrid odlikuje 16-18 redova zrna i 28-30 zrna u redu
 • Masa 1.000 semena: 320-340g
 • Pogodan za proizvodnju postrne silaže

Neprikosnoven u FAO 300, hibrid koji vrlo rano sazreva i po prinosu može da parira i hibridima iz viših FAO grupa.

PREPORUČENI SKLOP: 78.000 BILJAKA/ha (18,5 cm)

IZUZETNO BRZ POČETNI PORAST

PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 16-18

Soja

IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU

NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO

VRSTA ZRNA: ZUBAN

RWA Katalozi

Pšenica

NAMENA PROIZVODNJE: SILAŽA

SOFRU

GRAINDOR

SOLENZARA

VIRIATO

KINGSTON

 

 

Uljana repica

Јečam