O HIBRIDU: AXXYS

Hibrid karakteriše visok potencijal prinosa obzirom da spada u FAO 300 grupu. Vrlo dobro se ponaša u stresnim uslovima, na višim terenima i zemljistima lošijeg kvaliteta. Zrno tipa zubana, stablo srednje visine, sa centralnom pozicijom klipa. U stresnim uslovima oplodnja kukuruza na visokom nivou. Hibrid odlikuje 16-18 redova zrna i 28-30 zrna u redu. Masa hiljadu zrna je 320-340g.

AXXYS ima izuzetan početni porast, a jedna od osnovnih karakteristika je i da klip dobro završava. Veoma rano otpušta vlagu, što daje prednost ranijeg ulaska u osnovnu obradu. Dobro podnosi zemljista gde je predusev šećerna repa.

 

 

IZUZETNO BRZ POČETNI RAST

IZUZETNO BRZ OTPUŠTA VLAGU

ZUBAN

14-16

ZA PROIZVODNJU POSTRNE SILAŽE

VREME SETVE: zemljište 10-12°C

GUSTINA KOD SETVE: 78.000-81.000 biljaka/ha (na 18-18,5cm)

U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, u lošijim ređe.

Za silažu sejati 5-10% gušće.

 

  • DOBAR POTENCIJAL PRINOSA
  • DOBRA OPLODNJA
  • ODLIČAN HIBRID ZA PROIZVODNJU POSTRNE SILAŽE
  • PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. godini: 17,2%
  • PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 320-340g
  • DOBRA OPLODNJA

 

facebook |  twitter |  google+

 

 

© 2015 | Privacy Policy